ישורון – מנצור

ישורון – מנצור

כתובת
הבושם 17, ליבנה
עדה
תימני
זמני תפילות - חול

שחרית-5:45, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

גבאי
צדוק מזרחי -050-8638752
ישורון – מנצור

הבושם 17, תל אביב יפו