יוסף חיים

יוסף חיים

כתובת
דרך לוד 5, עזרא והארגזים
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-5:00, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

גבאי
יום טוב אור החיים -050-7606327
יוסף חיים

דרך לוד 5, תל אביב יפו