יוסף חיים

יוסף חיים

כתובת
ס"א 5, עזרא והארגזים
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-6:30, מנחה-14:30-בזמן

שיעורי תורה

שיעור דף יומי, בימים א-ה אחרי ערבית

גבאי
ברוך דוד
יוסף חיים

ס"א 5, תל אביב יפו