יד לבנים זכרון שלום

יד לבנים זכרון שלום

כתובת
הפלמ"ח 10, יד אליהו
עדה
תימני
זמני תפילות - חול

שחרית-נץ

זמני תפילות - שבת

מנחה-בזמן

גבאי
שלום עודד -050-5711355
יד לבנים זכרון שלום

הפלמ"ח 10, תל אביב יפו