יבנה חסידים

יבנה חסידים

כתובת
יבנה 10, לב העיר
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

גבאי
שייינפלד אברהם -03-6290067
יבנה חסידים

יבנה 10, תל אביב יפו