חסידי גור

חסידי גור

כתובת
פיירברג 17, לב העיר
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-6:20, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:00, מנחה-בזמן

גבאי
שלמה שוירץ -053-3115749
חסידי גור

פיירברג 17, תל אביב יפו