חסדי יצחק

חסדי יצחק

כתובת
חיל השיריון 83, שפירא
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-ק14:00 ח12:30-בזמן

רב בית הכנסת
הרב רחמים בן שלמה
גבאי
יצחק זר -052-2595033
חסדי יצחק

חיל השיריון 83, תל אביב יפו