חוג הנוער הדתי – איחוד עולם

חוג הנוער הדתי – איחוד עולם

כתובת
סמולנסקין 2, הצפון הישן
עדה
אשכנז
זמני תפילות - שבת

שחרית-9:00

גבאי
מרדכי ברוקנטל -052-3614745
חוג הנוער הדתי – איחוד עולם

סמולנסקין 2, תל אביב יפו