ויצו

ויצו

כתובת
דוד המלך 40, הצפון החדש
עדה
כללי
זמני תפילות - חול

חגים בלבד

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:00

רב בית הכנסת
איידלס חיים
גבאי
ישראל פרידמן -054-4482348
ויצו

דוד המלך 40, תל אביב יפו