הרמב"ם

הרמב"ם

כתובת
הקשת 2, קריית שלום
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-נץ-6:45, מנחה-בזמן, ערבית-20:45

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-13:30-בזמן

גבאי
פנחס פראג'י -054-5304760
הרמב"ם

הקשת 2, תל אביב יפו