הפועל המזרחי

הפועל המזרחי

כתובת
נהלל 22, נחלת יצחק
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-6:30-7:15-8:00, מנחה-בזמן-שישי 13:30, ערבית-22:00

זמני תפילות - שבת

שחרית-6:20-8:00, מנחה-13:20-בזמן

שיעורי תורה

שיעור דף יומי, בימים א-ה אחרי שחרית

רב בית הכנסת
הרב מיכה הלוי
גבאי
יצחק בלאו -054-2502960
הפועל המזרחי

נהלל 22, תל אביב יפו