המרכז ע"ש הרב ח. דרעי

המרכז ע"ש הרב ח. דרעי

כתובת
סג'רה 9, יפו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-5:15, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

גבאי
חביב ביטון -054-2261095
המרכז ע"ש הרב ח. דרעי

סג'רה 9, תל אביב יפו