המרכזי

המרכזי

כתובת
אלמגור 18, נווה שרת
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-8:30, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-9:00, מנחה-בזמן

רב בית הכנסת
הרב דוד אושקי
גבאי
רויטר שי -050-7700934
המרכזי

אלמגור 18, תל אביב יפו