המרכזי – תל ברוך

המרכזי – תל ברוך

כתובת
קפריסין 18, תל ברוך
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-6:30, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:45, מנחה-בזמן

רב בית הכנסת
הרב שלום יפעי
גבאי
הרב שלום יפעי -052-6160500
המרכזי – תל ברוך

קפריסין 18, תל אביב יפו