המרכזי -האשכנזי

המרכזי -האשכנזי

כתובת
מרגולין 10, יד אליהו
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:15, מנחה-בזמן

רב בית הכנסת
הרב צבי לאו
גבאי
אלישיב פינץ -054-4749640
המרכזי -האשכנזי

מרגולין 10, תל אביב יפו