היכל מנחם שירת דבורה

היכל מנחם שירת דבורה

כתובת
בן יהודה 87, הצפון הישן
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-8:00, מנחה-12:45, בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:00, מנחה-בזמן

גבאי
הרב צבי קנול -03-5244371
היכל מנחם שירת דבורה

בן יהודה 87, תל אביב יפו