היכל מיכאל – גבאי

היכל מיכאל – גבאי

כתובת
מסילת ישרים 36, שפירא
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-5:30-8:00, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

גבאי
אליהו אגיוב -054-4772248
היכל מיכאל – גבאי

מסילת ישרים 36, תל אביב יפו