היכל יצחק

היכל יצחק

כתובת
ישראל מסלנט 24, שפירא
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-6:00-7:30, מנחה-בזמן, ערבית-20:15

זמני תפילות - שבת

חנוך

גבאי
חיים גורן -052-5833773
היכל יצחק

ישראל מסלנט 24, תל אביב יפו