היכל יעקב וחנה

היכל יעקב וחנה

כתובת
הכינור 2, קריית שלום
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-5:00, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-6:30, מנחה-13:30-בזמן

היכל יעקב וחנה

הכינור 2, תל אביב יפו