היכל הכוהנים

היכל הכוהנים

כתובת
דוד ממזריץ 5, יפו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-13:15-בזמן

גבאי
יורם כהן -050-3551884
היכל הכוהנים

דוד ממזריץ 5, תל אביב יפו