היכל דרכי איש

היכל דרכי איש

כתובת
הדף היומי 9, נווה שרת
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-6:40, ערבית-20:45

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

גבאי
יהודה אריה לייב הנדלס -050-4199739
היכל דרכי איש

הדף היומי 9, תל אביב יפו