הגר"א

הגר"א

כתובת
הירקון 42, כרם התימנים
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-7:00, מנחה-בזמן, ערבית-19:15

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:00, מנחה-בזמן

גבאי
דני שטייג -052-2317717
הגר"א

הירקון 42, תל אביב יפו