הגדול נחלת יצחק

הגדול נחלת יצחק

כתובת
עמק ברכה 48, נחלת יצחק
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-נץ-7:15, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30-8:00, מנחה-בזמן

גבאי
שאול דוידוביץ -03-6919866