הגדול נחלת יצחק

הגדול נחלת יצחק

כתובת
עמק ברכה 48, נחלת יצחק
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-6:20, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30-8:00, מנחה-בזמן

שיעורי תורה

שיעור דף יומי, בימים א-ה בין מנחה לערבית

גבאי
שאול דוידוביץ -050-5281380
הגדול נחלת יצחק

עמק ברכה 48, תל אביב יפו