גיבורי ישראל

גיבורי ישראל

כתובת
המערכה 36, יד אליהו
עדה
תימני
זמני תפילות - חול

שחרית-5:15, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

רב בית הכנסת
הרב זכריה עוזרי
גבאי
אברהם ימיני -03-7393726
גיבורי ישראל

המערכה 36, תל אביב יפו