גבורת ציון

גבורת ציון

כתובת
צייטלין 22, הצפון החדש
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-6:30

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:45, מנחה-בזמן

שיעורי תורה

שיעור דף יומי, בימים א-ה בשעה 7:15

גבאי
שמואל רויזמן -052-2737073
גבורת ציון

צייטלין 22, תל אביב יפו