גבורת ישראל – ראש יהודי

גבורת ישראל – ראש יהודי

כתובת
בר כוכבא 54, הצפון הישן
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-נץ, 8:30-מנחה-13:45:00

זמני תפילות - שבת

שחרית-נץ-8:30, מנחה-בזמן

רב בית הכנסת
הרב בן ציון נשר
גבאי
חיים אייזנר -054-8025888
גבורת ישראל – ראש יהודי

בר כוכבא 54, תל אביב יפו