גבורת אליהו

גבורת אליהו

כתובת
עירית 6, יפו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-5:30, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

גבאי
יצחק ג'אק -050-2107179
גבורת אליהו

עירית 6, תל אביב יפו