גאולת ישראל

גאולת ישראל

כתובת
מרכז בעלי מלאכה 16, לב העיר
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-9:00, מנחה-בזמן

גבאי
יצחק ביר -054-2039776
גאולת ישראל

מרכז בעלי מלאכה 16, תל אביב יפו