בית לוי – אוצרות חיים

בית לוי – אוצרות חיים

כתובת
התקווה 73, התקווה
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-נץ, מנחה-13:00-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

גבאי
לוי בניהו -052-2030800
בית לוי – אוצרות חיים

התקווה 73, תל אביב יפו