בית חב"ד

בית חב"ד

כתובת
ישראל גורי 34, קריית שלום
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-9:00, מנחה-בזמן

גבאי
חנניה לביוב - 050-6781833