בית זילכה – בית מדרש

בית זילכה – בית מדרש

כתובת
לפידות 24, התקווה
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-נץ, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שמנחה-13:00-בזמן

רב בית הכנסת
הרב יחזקאל יצחק