בית הלל ופנחס – ישיבה "בית רבי"

בית הלל ופנחס – ישיבה "בית רבי"

כתובת
דרך בר לב 122, כפר שלם
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-נץ, מנחה-עשרים דק' לפני שקיעה

גבאי
משיח ירקוני - 050-7392524