בית אשר ומרדכי

בית אשר ומרדכי

כתובת
בורמה 11, קריית שלום
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-6:00, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:45, מנחה-בזמן

רב בית הכנסת
הרב יוסי אלנתנוב
גבאי
יוסי אלנתנוב - 054-6223770
בית אשר ומרדכי

בורמה 11, תל אביב יפו