בית אל

בית אל

כתובת
מאור הגולה 17, שפירא
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-8:15, מנחה- 12:45-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-13:00-בזמן

גבאי
אבנר שמעון - 054-8183751