בית אל

בית אל

כתובת
השעורה 6, יפו
עדה
תימני
זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00

בית אל

השעורה 6, תל אביב יפו