בית אל

בית אל

כתובת
השעורה 6, יפו
זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00