בית אליהו

בית אליהו

כתובת
אלמגור 18, נווה שרת
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

גבאי
מרדכי אביטן - 052-2641094