בית אליהו – עולי לוב

בית אליהו – עולי לוב

כתובת
מרק 16, הדר יוסף
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

רב בית הכנסת
הרב שלמה סבן
גבאי
דוד גוילי - 054-4976035