בית אהרון

בית אהרון

כתובת
מרגולין 5, יד אליהו
עדה
כללי
זמני תפילות - שבת

מנחה-בזמן

גבאי
אליעזר לזר - 03-7303841