בית אהרון

בית אהרון

כתובת
מרגולין 5, יד אליהו
עדה
כללי
זמני תפילות - שבת

מנחה-בזמן

גבאי
אליעזר לזר -03-7303841
בית אהרון

מרגולין 5, תל אביב יפו