בית אהרון

בית אהרון

כתובת
מאור הגולה 34, שפירא
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-6:00, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

גבאי
דוד בורכוב - 052-405972