בית אבות שלום

בית אבות שלום

כתובת
שיר 2, הצפון הישן
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-6:45-7:00, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:00, מנחה-12:40-בזמן

שיעורי תורה

שיעור דף יומי, בימים א-ה אחרי שחרית

גבאי
צבי קופלוביץ - 050-6316603