בית אבות גני גילה ברויאר

בית אבות גני גילה ברויאר

כתובת
מרגולין 4, יד אליהו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-7:00, מנחה-13:00-בזמן

זמני תפילות - שבת

מנחה-בזמן

גבאי
חניאל משה - 03-6367400