בי"ח רעות

בי"ח רעות

כתובת
שד' החייל 2, קומת קרקע, יד אליהו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:45, מנחה-13:30-בזמן

רב בית הכנסת
הרב סלמן אברהם
גבאי
הרב סלמן אברהם - 054-8598138