ביה"ס צייטלין

ביה"ס צייטלין

כתובת
צייטלין 22, הצפון החדש
עדה
כללי
זמני תפילות - חול

שחרית-7:30

זמני תפילות - שבת

שחרית-9:00, מנחה-בזמן

גבאי
אביעד פרידמן - 050-7237544