ארם נהרים

ארם נהרים

כתובת
ההלכה 1, בבלי
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן, ערבית-20:00

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00

גבאי
רחמים פיטו - 052-8853713