אפקה

אפקה

כתובת
חי"ש 16, אפקה
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-6:30

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:00

גבאי
ישראל ורובל - 050-5234113