אלמקלחי – חסד אברהם

אלמקלחי – חסד אברהם

כתובת
יקותיאל 44, התקווה
עדה
תימני
זמני תפילות - שבת

שחירת-6:00, מנחה-בזמן

גבאי
ישראל ושדי - 054-8486466