אלמקלחי – חסד אברהם

אלמקלחי – חסד אברהם

כתובת
יקותיאל 44, התקווה
עדה
תימני
זמני תפילות - שבת

שחירת-6:00, מנחה-בזמן

גבאי
ישראל ושדי -054-8486466
אלמקלחי – חסד אברהם

יקותיאל 44, תל אביב יפו