איחוד שיבת ציון – חוג הנוער הדתי

איחוד שיבת ציון – חוג הנוער הדתי

כתובת
בן יהודה 86, הצפון הישן
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-6:00-07:00, מנחה-14:00, בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-6:00-7:00, 8:30, 9:15, מנחה-13:00-בזמן

שיעורי תורה

שיעור דף יומי, בימים א-ו בשעה 7:45

גבאי
חיים פרקש -052-5452724