אחים – הבוכרים

אחים – הבוכרים

כתובת
לפידות 25, התקווה
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

גבאי
דני בדלוב - 050-6530066