אחדות לעולי תורכיה

אחדות לעולי תורכיה

כתובת
שתולים 18, עזרא והארגזים
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-5:40, מנחה-13:00-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

גבאי
דוד עזרא - 052-4629180